Pakketboot 2, 3991 CH, Houten
06 39 76 46 78
info@marjoleinthijse.com

Algemene Voorwaarden

MarjoleinThijse.com

1 RESERVEREN
1.1 Alle reserveringen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zijn overeenkomsten tussen u en MarjoleinThijse.com. Er kunnen geen rechten aan reserveringsaanvragen worden ontleend. MarjoleinThijse.com behoud zich het recht voor om reserveringen te weigeren. Wij raden u aan zich van de annuleringsvoorwaarden van MarjoleinThijse.com op de hoogte te zijn vòòrdat u reserveert.

1.2 De reservering geschiedt telefonisch, per email of het reserveringsformulier op de website. Een reservering is pas definitief na een bevestiging per e-mail. Zonder deze bevestiging is er geen sprake van een reservering of boeking.

1.3 Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1.4 Bij het gebruik van de MarjoleinThijse.com cadeaubon is het verplicht om deze te vermelden bij het maken van de reserving. Indien u uw cadeaubon niet vermeld bij het reserveren van een shoot, kan er op deze dag ook geen gebruik worden gemaakt van de cadeaubon.

2 KOSTEN EN BETALINGEN
2.1 Alle prijzen zijn inclusief btw tenzij anders is aangegeven. Dit geldt zowel voor de fotografie prijzen als de producten die uit de minibar kunnen wordt genuttigd. Voor bepaalde uren geldt een toeslag. Deze gelden zoals actueel wordt aangegeven op de website.

2.2 De prijzen zijn exclusief eventuele reis- en parkeerkosten. Wij rekenen 0,50 eurocent per gemaakte kilometer.

2.3 Naast contante betaling is er tevens de mogelijkheid tot het betalen via PIN. Hier worden geen extra kosten voor gerekend.

2.4 Betaling geschiedt vooraf, indien anders is overeengekomen.

3 ANNULEREN EN WIJZIGINGEN

3.1 Wanneer de gereserveerde door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, Is MarjoleinThijse.com niet verantwoordelijk.

3.2 Na de officiele boeking van de fotoshoot is er tot 2 weken voor aanvang de mogelijkheid tot wijzigen van de tijd en/of data. Bij wijzingen binnen 2 weken voor aanvang wordt altijd eenmalig 15 euro administratiekosten gerekend.

3.3 Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.

3.4 Bij annulering binnen 48 uur wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.

3.5 Bij Annulering op de dag zelf, wordt altijd 100% in rekening gebracht plus de eventuele gemaakte reiskosten, hierover valt niet te twisten.

3.6 Kosteloos wijzigen van de fotoshoot is alleen mogelijk mits zich een ernstig voorval voordoet en u hiervan een bewijsstuk kunt overleggen. Met een ernstig voorval worden onvoorziene zaken als een ongeval of overlijden eerste graad, een onvoorziene ziekenhuisopname of complicaties bij de zwangerschap bedoeld.

3.7 Indien het een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het geldende uurtarief van 27,50 euro exclusief BTW.

4 AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer de fotograaf door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, MarjoleinThijse.com daar niet verantwoordelijk voor is. MarjoleinThijse.com behoudt zich het recht om eventueel in overleg andere fotografen in te huren voor reeds aangenomen opdrachten.

4.2 Achteraf kan er geen beroep op Marjoleinthijse.com worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s. Het is de klant zijn eigen verantwoordelijkheid dit bij een professionele drukker te doen, zo niet, dan is MarjoleinThijse.com niet verantwoordelijk voor de eventuele slechte afdrukken of schade hieraan. Dit geldt voor de kleur, scherpte en kwaliteit van de afdruk.

4.3 Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld van schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.

4.4 Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

4.5 Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of aan de andere kant, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. De fotograaf zal deze foto’s, indien de redenen door hem gegrond worden verklaard, van de website verwijderen.

4.6 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk per email te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij gegronde klacht zal deze binnen redelijke termijn worden opgelost.

5 WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN
5.1 MarjoleinThijse.com heeft het recht de voorwaarden die op deze website worden aangeboden ten alle tijden te verbeteren of anderszins te wijzigen

6 AUTEURSRECHTEN
6.1 De afbeeldingen, logo’s, teksten, informatie, programmatuur en ontwikkelde software op deze website zijn beschermd door het Nederlandse auteursrecht. Tenzij anders vermeldt, mag niets van deze website worden gereproduceerd, zonder de schriftelijke toestemming van MarjoleinThijse.com

6.2 De fotograaf behoudt het recht, foto’s te gebruiken op www.MarjoleinThijse.com

6.3 Voor alle foto’s die rechten vrij te gebruiken zijn is ook (eventueel in overeenstemming met de klant plaatsing elders als promotie van zijn werk als fotograaf of ter verdere doorverkoop mogelijk.

6.4 Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding Foto: www.marjoleinthijse.com op of nabij de foto’s. Dit geldt ook voor rechten-vrije foto’s, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6.5 De afnemer informeert de fotograaf vooraf waar foto’s gepubliceerd gaan worden. De afnemer mag zijn aangekochte foto, eenmalig gebruiken voor het doel, waar de foto voor bestemd is, tenzij anders met de fotograaf (schriftelijke toestemming) is overeengekomen of de foto rechten-vrij is aangekocht.

6.6 De fotograaf behoudt het digitale origineel.

6.7 MarjoleinThijse.com is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto’s, die door de fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden. Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechten-vrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden.

Laatst gewijzigd: 01 Oktober 2013