Pakketboot 2, 3991 CH, Houten
06 39 76 46 78
info@marjoleinthijse.com

Algemene Voorwaarden (Fotostudio Verhuur)

ALGEMENE VOORWAARDEN

MARJOLEINTHIJSE.COM FOTOSTUDIO – VERHUUR

1 HUURPERIODE
1.1 Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop mogelijk mits hier ruimte voor is.

1.2 De huurperiode geldt voor een minimum van 1 uur, dit is inclusief eventuele basisuitleg, opstellen van de belichting, opstellen van de personen of producten en eventuele visagie.

1.3 In het weekend is er een minimum verhuurvan 2 uur vereist.

1.4 De reservering geschiedt telefonisch per email of het reserveringsformulier op de website.

1.5 Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1.6 De huurder huurt de studio met apparatuur en accessoires per uur en dient het aantal gereserveerde uren vooraf te voldoen.

1.7 Wanneer de huurder door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, is de verhuurder daar niet verantwoordelijk voor. Ook als de huurder de studio niet de gehele huurperiode gebruikt, is de huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

1.8 Indien de huurder de studio te laat verlaat, dan is hij/zij de huurprijs van een vol uur verschuldigd.

1.9 Voor bepaalde uren geldt een toeslag. Onze actuele prijzen zijn te vinden op onze website.

2 HUUROVEREENKOMST
2.1 De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en verhuurder akkoord zijn gegaan met de reservering.

2.2 De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen en dieren die ten tijde van zijn/haar reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest.

2.3 In het huurbedrag is inbegrepen: Het gebruik van de aanwezige apparatuur behorende bij de studio, de visagieruimte en de omkleedruimte zoals op de website staat vermeld.

2.4 Bij aankomst zal u een huurcontract aangeboden worden die u dient te ondertekenen.

3 KOSTEN EN BETALINGEN
3.1 Bij aankomst dient de voledige huurprijs altijd vòòraf te worden voldaan. Daarnaast geldt de voorwaarde dat er vooraf (contant) een borg t.w.v. 100 euro moet worden betaald. Met deze borg kan eventuele schade, en/of verlies van de gehuurde artikelen gedeeltelijk ingedekt worden. De huurder ontvangt het volledig bedrag terug als huurder het in goede staat zonder schade en/of vermissingen terugbrengt bij de verhuurder.

3.2 De huurder kan het aanwezige achtergrondpapier (op rol) gebruiken. Indien er schade aan het papier is ontstaan tijdens het gebruik hiervan zullen de kosten worden berekend zoals aangegeven op de desbetreffende zij-lijn.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders is aangegeven. Dit geldt zowel voor de huurprijs als de producten die uit de minibar kunnen wordt genuttigd.

3.4 Voor bepaalde uren geldt een toeslag. Deze gelden zoals actueel aangegeven op de website.

3.5 Naast contante betaling is er tevens de mogelijkheid tot pinnen. Hier worden geen extra kosten voor gerekend.

4 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
4.1 De huurder is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of breuk en/of defect en/of verlies en/of diefstal van of aan de studio en/of apparatuur en/of accessoires ontstaan tijdens de huurpreriode. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie gemeld.

4.2 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij/zij voor zijn shoot toegang tot het gebouw verleent.

4.3 De huurder dient in bezit te zijn van een WA-verzekering of, indien van toepassing, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

4.4 De studio met apparatuur en accessoires wordt voor ingebruikname door huurder en verhuurder gecontroleerd. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder de studio met apparatuur en accesoires schoon en in onbeschadigde en werkende toestand in gebruik te hebben gekregen. De fotostudio wordt in goede vertrouwen aan de huurder overgeleverd en dient ook op deze manier in gebruik te worden genomen.

4.5 Naast het zorgvuldig gebruiken van de materialen wordt er van de huurder verwacht dat aan het eind van de huurperiode de studio met apparatuur en accessoires schoon en in onbeschadigde en werkende toestand wordt opgeleverd. Indien de huurder de studio aan het einde van de huurperiode niet in een nette staat oplevert, dan is de huurder verplicht om tevens de schoonmaakkosten te betalen van € 22,- ex btw per uur.

4.6 De huurder dient vòòr gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden. Indien er vooraf geen gebreken zijn gemeld zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen.

4.7 De verhuurder is voor het in bewaring nemen van de camera uitrusting en geheugenkaarten op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of diefstal.

4.8 Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden meegenomen of worden geleend.

5 ANNULERING
5.1 Annulering kan kosteloos tot 4 dagen voor aanvang van de huur.

5.2 Bij annulering tot 3 dagen van aanvang van de huur wordt 50% van de totale huurprijs in rekening gebracht.

5.3 Bij annulering tot 2 dagen van aanvang van de huur wordt 75% van de totale huurprijs in rekening gebracht.

5.4 Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de huur wordt 100% van de totale huurprijs in rekening gebracht.

5.5 Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd; De huurder is dan het totale bedrag van de gehele huurtermijn verschuldigd.

Laatst gewijzigd op 1 juni 2019